XIV. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - účinkující

Program festivalu


7.6.2018 9.6.2018
16:00 Zahájení festivalu Tillichovo nám. 9:30 - 10:30 Vystoupení pro seniory DpS Nezdenice
DFS Světlovánek, CM Koménka 14:00 - 20:00 Jarmark tradičních výrobků Tillichovo nám.
Program zahraničních souborů Tillichovo nám. 14:30 - 15:30 Roztančené město ul. Sušilova
La Compañia de Danza Folklórica de Mexico, Lipovec - Slovensko 16:30 - 20:00 Hlavní festivalový program Tillichovo nám.
8.6.2018 20:00 - 24:00 Večer u cimbálu Tillichovo nám.
9:00 Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Tillichovo nám. 10.6.2018
14:00 Přijetí souborů starostou města Bojkovice 15:00 - 16:00 Kolonádní vystoupení Luhačovice
19:00 „S písničkú do Komně“ Komňa La Compañia de Danza Folklórica de Mexico, Ktima - Kypr
17:00 - 18:00 Bílokarpatské slavnosti Uherský Brod
La Compañia de Danza Folklórica de Mexico, Ktima - Kypr

Účinkující


La Compañia de Danza Folklórica de la Ciudad de Mexico - Mexiko


Soubor Compañía Mexicana de Danza Folklórica (CMDF) byl založen v roce 2002 a jeho posláním je šířit mexickou kulturu na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím hudby a tance na vystoupeních s vysokou uměleckou úrovní. Od svého založení nabízí soubor umělecká vystoupení, která odrážejí tradice, radost, vášeň, mystiku a hrdost mexického lidu. Tanečníci, hudebníci, výtvarníci a choreografové dávají minulost a současnost Mexika do pohybu, dávají jim zvuk a barvu. Soubor vystupuje nejen po celém Mexiku, ale i jinde v Americe, např. na Kubě, v Peru, Kanadě, Venezuele, Kolumbii, Ekvádoru, Brazílii. Několikrát byl i v Evropě, např. v Nizozemsku, Anglii, Francii, Portugalsku či Španělsku.


Ktima - Kypr


Láska, obětavost a nadšení pro kulturní dědictví je hnací silou souboru Ktima, který se od svého založení až dodnes aktivně podílí na kulturním životě města Paphos na Kypru i v zahraničí. Folklórní soubor Ktima je nezisková organizace založená v roce 2012 v Paphosu na Kypru. Jeho hlavním cílem je podpora kyperské kultury a tradice a také její systematické a tvůrčí zapojení do kulturního života Kypru. Prostřednictvím tanců a tradiční hudby šíří kyperské tradice a zvyky taneční skupina o 30 tanečnících a hudebnících. Kyperské tance jsou inspirovány běžným venkovským a společenským životem Kypřanů, který taneční skupina představuje pomocí bohatého tradičního programu. Soubor se zúčastnil mnoha akcí v Paphosu, na Kypru a také v zahraničí.
Ktima - Kypr Ktima - Kypr Ktima - Kypr Ktima - Kypr

Lipovec - Slovensko


FS Lipovec byl založen v roce 2002, ale pod názvem FS Lipovec působí od roku 2012. Lipovec se snaží přitáhnout pozornost diváků svou intenzivní prací. Pravidelně připravuje celovečerní programy s různou tématikou. Několik tanečníků získalo přední umístění na celoslovenské soutěží tanečníků. Více než 300 vystoupení v zahraničí a doma svědčí o jeho vysokých uměleckých kvalitách. Soubor má tři složky, nejstarší od 14 let a dále DFS Lipovček rozdělený do 2 skupin. První skupinu tvoří děti od 4 do 8 let a druhou děti od 9 do 14 let. Lipovec za svou existenci navštívil několik států Evropy. Například: Česko, Polsko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Chorvatsko, Portugalsko, Rumunsko, Bělorusko. Repertoárem souboru jsou tance ze Zemplína a Šariše.
Lipovec - Slovensko Lipovec - Slovensko Lipovec - Slovensko Lipovec - Slovensko

Vonička - Havířov


Soubor lidových písní a tanců Vonička z Havířova byl založen v roce 1991. Hlavní myšlenkou při vzniku souboru bylo vytvořit tři naprosto rovnocenné složky, které dávají souboru svůj charakter ‑ složku taneční, hudební a pěveckou. Nyní má soubor celkem 80 členů, z toho 67 tanečníků a 13 muzikantů. Tanečníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií, a to od 5 do 8 let, od 9 do 13 let a od 14 do 23 let. Muzikanti tvoří orchestr lidových nástrojů se všemi typickými hudební nástroji. Soubor Vonička absolvoval za 25 let své existence více než 1000 vystoupení doma i v zahraničí a to např. na Slovensku, v Belgii, Bulharsku, Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Litvě, Velké Británii, Estonsku, Lotyšsku, Itálii a Turecku.
Vonička - Havířov Vonička - Havířov Vonička - Havířov Vonička - Havířov

Dolinečka - Staré Město


DFS Dolinečka byl založen v roce 1956 při ZŠ ve Starém Městě, kde působí dodnes. Při práci s dětmi vycházejí vedoucí souboru především z odkazu místních tradic. Vedou děti nejen ke hrám, písním a tanečkům, ale utvářejí v nich také lásku k tradicím, lidovým krojům a pomáhají jim nalézt krásy a taje lidové kultury. Již od útlého dětství jsou děti vedeny k účasti na lidových zvycích a obyčejích ve městě. Ve čtyřech skupinách pracuje přibližně 120 dětí ve věku od 3 do 17 let. Soubor se orientuje především na oblast Starého Města a Uherskohradišťského Dolňácka. V pozdějším věku děti zpracovávají také materiál z Moravských Kopanic, Strání a Korytné, Boršic. Skupinky souboru Dolinečka doprovází CM Dolinečka a CM Dolinka.
Dolinečka - Staré Město Dolinečka - Staré Město Dolinečka - Staré Město

Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm


Valašský soubor Sedmikvítek pracuje již 38 let. Členové souboru jsou rozděleni do několika skupin tanečních nebo hudebních. V současné době pracují v souboru dvě taneční skupiny dětí a jedna skupina dospělých a dětská i dospělá cimbálová muzika. Soubor zpracovává folklorní materiál z Valašska, převážně z jeho severní části. Vystupuje většinou s dějovými pásmy, které představují život valašské dědiny v dobách dávno minulých. Soubor pořádá různé zvykoslovné akce pro širokou veřejnost. Jsou to dětské Valašské bály, Končiny- Fašanky, Valašské bály a besedy u cimbálu, vynášení Mařeny, Kácení máje, hledání svatojánského pokladu a spolupořádá Mezinárodního folklorního festival Frenštátské slavnosti.
Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm

CM Bojkovjan


Vznik CM Bojkovjan se datuje již do roku 2003. Do té doby muzikanti reprezentovali ZUŠ Bojkovice v dětské cimbálové muzice pod vedením Jaromíra Daňka. Během několika let muzika prošla mnohými změnami. V uskupení, jakým se prezentuje dnes, hraje od roku 2007. CM Bojkovjan se věnuje interpretaci písní z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Uherskobrodska a Strání, nebrání se i písním z jiných regionů. Dlouhá léta doprovází FS Světlovánek, se kterým se účastní mnoha folklorních festivalů doma i v zahraničí.
CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan CM Bojkovjan

CM Koménka


CM Koménka
Cimbálová muzika Koménka byla založena v roce 2007 jako součást ZUŠ Bojkovice. Zde působila pod vedením Jaromíra Daňka až do roku 2016, kdy se osamostatnila. V roce 2009 se stala doprovodnou muzikou dětských tanečních složek Světlovánku. V současné době spolupracuje pouze s tou nejstarší. Spolu se Světlovánkem účinkuje na domácích i zahraničních folklorních festivalech. Na Bojkovsku je součástí tradičních akcí, mimo jiné stavění máje a fašankových obchůzek.
CM Koménka CM Koménka CM Koménka CM Koménka

CM ZUŠ Bojkovice


CM ZUŠ Bojkovice
Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bojkovice funguje od roku 2014 jako šesté uskupení pod vedením pana učitele Jaromíra Daňka. Primáškou jedenáctičlenné muziky je Veronika Jančová. Muzikanti od 12 do 19 let doprovází děti z přípravného oddělení souboru a z Malého Světlovánku. Letos byla tato cimbálová muzika na svém prvním vícedenním zájezdu na festivale v Plzni.
CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice CM ZUŠ Bojkovice

Světlovánek


Pořádající soubor Světlovánek funguje od roku 1976. Při svých více než 100 členech se dělí na čtyři složky: přípravné oddělení, Malý Světlovánek, DFS Světlovánek a FS Světlovánek. Ve svém repertoáru má pásma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strání, Luhačovického Zálesí a Uherskobrodska. Soubor doprovází dvě muziky – mladším složkám hrají muzikanti ze ZUŠ Bojkovice, mládežníci tvoří kolektiv s CM Bojkovjan. Světlovánek vystupuje v tuzemsku i na zahraničních mezinárodních folklorních festivalech – největším svátkem je však pro celý soubor i muziky každoroční Světlovský bál.
Světlovánek Světlovánek Světlovánek Světlovánek

Předchozí ročníky


Mezinárodní dětský folklorní festival Světlovský bál již třináctým rokem patří k nejvýznamnějším kulturním akcím v Bojkovicích a okolí. Pořádá jej folklorní soubor Světlovánek ve spolupráci s městem Bojkovice a Folklorním sdružením ČR.
Festival vznikl na základě reciprocity dětských souborů a myšlenka uspořádat tuto akci se zrodila při účasti souboru Světlovánek na dětském festivalu „Stretnutie priatelov“ v Trenčianské Turné. Postupně se do tohoto dění zapojovalo stále více dětí a mládeže, navazovala se nová přátelství.
Návštěvníci i účastníci akce už za jedenáct let měli možnost poznat kulturu a zvyklosti mnoha jiných oblastí a zemí.
Světlovský bál se stal tradicí, vstoupil do povědomí široké veřejnosti a zvýšil zájem o folklor ze strany dětí a jejich rodičů, což dokazuje i více než stočlenná základna souboru Světlovánek.

Díky festivalu se staly Bojkovice místem pro setkávání kultur. Za jedenáct let na Světlovském bále účinkovalo přes padesát domácích a zahraničních folklorních souborů a cimbálových muzik. Teď už organizace festivalu není jen o pár lidech, ale zapojuje se několik desítek lidí - od vedoucích Světlovánku, přes muzikanty, tanečníky a jejich rodiny, které ubytovávají hostující soubory, a sponzory i příznivce, bez kterých by to nešlo.

Všem patří velké díky!


2005


DFS Venček - Poprad
DFS Pramienok - Vikartovce
DFS Hanáček - Brno
FS Světlovan - Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek Bojkovice

2006


Pannonia Folk Dance - Maďarsko
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
FS Světlovan
CM Jaroslava Pavlíka
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek
CM Bojkovjan

2007


DFS Radosť – Trenčín
DFS Jitřenka – Dolní Čermná
DFS Jánošíček – Brno
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Bojkovjan
DFS Světlovánek a Malý Světlovánek

2008


DFS Slniečko – Detva
DFS Vizovjánek – Vizovice
FS Světlovan – Bojkovice
CM Jaroslava Pavlíka
CM Světlovánek
CM ZUŠ Bojkovice
DFS Světlovánek, Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku

2009


FS Rovina – Dĺhé Klčovo
FS Jánošíček – Brno
Kud Oton Županič Artiče – Slovinsko
CM ZUŠ Bojkovice
CM Světlovánek
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2010


Mali Magurzanie – Polsko
FS Oravan – Nižná
DFS Ovečky
CM Bača
CM Bojkovjan
FS Světlovánek, DFS Světlovánek, přípravka Světlovánku

2011


FS Haskovo – Bulharsko
DFS Malý Vtáčnik – Prievidza
FS Jánošíček – Brno
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek
FS a DFS Světlovánek

2012


Folk Dance Ensemble VILA – Srbsko
Folkdance Bartina – Maďarsko
FS Rovina – Dĺhé Klčovo
DFS Veličánek – Velká nad Veličkou
CM Čardáš
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS a DFS Světlovánek

2013


Compania Folklorika Orizaba IRBAO Repique – Mexiko
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – Polsko
DFS Ostravička – Frýdek - Místek
CM Bača – Valašské Meziříčí
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
FS Světlovánek

2014


Kalanjay - Indie
Edera - Rumunsko
DFS Štvorlístok - Trenčianska Turná
FS Jánošíček – Brno
DFS Ovečky - Valašské Meziříčí
CM Bača - Valašské Meziříčí
DFS Sedmikvítek - Frenštát pod Radhoštěm
CM Čardáš
CM ZUŠ Bojkovice
CM Bojkovjan
Malý Světlovánek a přípravka Světlovánku
DFS a FS Světlovánek
více na 2014.svetlovskybal.cz

2015


Ballet Folklórico Sabor Boricua
- Puerto Rico
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka
- Polsko
DFS Hájenka - Slovensko
DFS Pentlička - Boršice
ŽS Čerešňa - Újezdec u Luhačovic
CM Rozmarýn - Újezdec u Luhačovic
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2015.svetlovskybal.cz

2016


Here Ma'ohi - Velikonoční ostrovy
Csicsergők - Maďarsko
Kud Rudar, Ugljevik - Bosna a Hercegovina
DFS Žochárik - Slovensko
FS Ovčák - Hovězí
DFS Olšavěnka - Uherský Brod
ŽS Čerešňa - Újezdec u Luhačovic
CM Rozmarýn - Újezdec u Luhačovic
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2016.svetlovskybal.cz

2017


Echo of the Mountains - Dagestán
Shumen - Bulharsko
DFS Tramblanka - Polsko
FS Šarišan - Slovensko
DFS Mladinka - Plzeň
FS Lipta - Liptál
CM Bojkovjan
CM ZUŠ Bojkovice
Světlovánek
více na 2017.svetlovskybal.cz
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
 

Kontakt na pořadatele


Pořadatel


Kontaktní osoby


SVĚTLOVÁNEK o. s., Jiráskova 452, 687 71 Bojkovice Mgr. Jitka Maštalířová +420 777 105 170
IČ: 266 31 130 Dagmar Peřestá +420 777 273 118
E-mail: svetlovanek@email.cz Ing. Bohumír Gottfried +420 732 840 858

Festival podpořili


XIV. Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál - Podporovatelé festivalu